Servicii oferite

Compania noastră oferă următoarele servicii:

  • analiză bazată pe interviuri cu personalul şi angajaţii responsabili si evaluarea situaţiei de fapt în vederea implementării procedurilor privind securitatea, confidențialitatea și protecția prelucrării datelor cu caracter personal, din punct de vedere juridic, al securității fizice și a securității IT
  • analiză a activității Beneficiarului prin raportare la natura, scopul, durata, transmiterea etc. datelor cu caracter personal prelucrate
  • scrierea, modificarea și implementarea procedurilor de lucru raportat noilor cerințe în materia protecției datelor cu caracter personal (juridic, securitate fizică și organizațională, securitate IT)
  • elaborare documente impuse de Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal
  • revizuirea contractelor şi a documentelor interne ale societății în vederea conformității cu prevederile GDPR
  • pregătirea personalului societății în vederea respectării procedurilor de lucru astfel elaborate
  • consultanță și asistență în calitate de ”responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” (DPO), în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 (RGPD) și a legislației europene și interne în acest domeniu, precum și servicii privind rolul de punct de contact cu autoritatea de supraveghere competentă (ANSPDCP).


Toate instituțiile publice și companiile trebuie să-și implementeze proceduri privind protecția datelor cu caracter personal.În categoria companiilor/instituțiilor care au obligația de a-și desemna și un responsabil cu protecția datelor pot fi incluse:


DAIKOKUTEN

Protecția datelor
cu caracter personal