Regulament

Regulamentul UE

privind protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016, a fost publicat în Jurnalul Oficial Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui au intrat in vigoare începând cu data de 25 mai 2018.

Firmele care încalcă noile reguli de protecție a datelor riscă amenzi enorme.

Atenție, sancțiuni severe de până la 10-20 milioane de euro sau între 2% si 4% din cifra de afaceri la nivel internațional.

Domeniu de aplicare

-este direct aplicabil în toate statele membre UE;
-protejează drepturile tuturor persoanelor aflate pe teritoriul UE, indiferent de poziționarea geografică a operatorului de date;
-extinde sfera de aplicare și asupra operatorilor de date stabiliți în afara UE, în măsura în care bunurile și/sau serviciile acestora sunt adresate (și) persoanelor aflate pe teritoriul UE. Acești operatori de date vor trebui să respecte regulile și principiile stabilite de Regulament.

Rolul responsabilului cu protecţia datelor DPO

  • să informeze şi să consilieze operatorul sau persoana împuternicită de operator, precum şi angajaţii acestora cu privire la obligaţiile existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal
  • să monitorizeze respectarea GDPR şi a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei datelor
  • să consilieze operatorul sau persoana împuternicită în legătură cu realizarea de studii de impact privind protecţia datelor şi să verifice efectuarea acestora
  • să coopereze cu autoritatea pentru protecţia datelor şi să reprezinte punctul de contact în relaţia cu aceasta

DAIKOKUTEN

Protecția datelor
cu caracter personal