Politica de confidențialitate

 

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

 1. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, societatea DAIKOKUTEN S.R.L., procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la societatea noastră folosind termenii: „DAIKOKUTEN”, „societatea”, „noi”, „nostru”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii: „utilizator”, „vizitator”.

Societatea DAIKOKUTEN S.R.L., cu sediul social în Arad, str. Elena Ghiba Birta, nr. 13, jud. Arad, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J03/131/2018, C.U.Î. 38778930, activează în domeniul activităților de consultanță pentru afaceri și management, oferind servicii de implementare a prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, și este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectează direct de la dumneavoastră sau din alte surse.

În colectarea acestor date, societatea noastră acționează în calitate de operator de date cu caracter personal și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale, iar prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

www.daikokuten.ro este website-ul oficial al societății DAIKOKUTEN  S.R.L., creat pentru o mai bună informare a utilizatorilor website-ului cu privire la activitatea și serviciile pe care le furnizăm, precum și pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu clienții sau potențialii clienți din domeniul activităților de consultanță pe care le oferim sau care au legătură cu acestea.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile oferite de societate.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website, atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau utilizator al website-ului DAIKOKUTEN S.R.L.: www.daikokuten.ro.

Societatea DAIKOKUTEN S.R.L. se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

DAIKOKUTEN SRL colectează și prelucrează doar datele cu caracter personal pe care utilizatorii/vizitatorii le pun la dispoziție prin accesarea și vizitarea de către aceștia a site-ului, prin interacționarea cu website-ul nostru, precum și prin alte mijloace.

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea solicitării unei oferte personalizate de servicii, va fi necesară furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularului „CERE OFERTĂ/CERE OFERTĂ PERSONALIZATĂ” regăsite pe paginile ”ACASĂ” și ”SOLICITĂ OFERTĂ” a website-ului.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii solicitărilor formulate de dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru.

Datele solicitate cu ocazia utilizării acestui mijloc de comunicare sunt: numele, datele de contact (telefon/ email) și date privind societatea pentru care solicitați oferta/pe care o reprezentați.

Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularului nostru de contact este necesară pentru a răspunde solicitărilor primite. Alte date sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularului de contact sunt la alegerea dumneavoastră.

De asemenea, suplimentar față de datele cu caracter personal menționate, este posibil să colectăm informații tehnice despre utilizatorii website-ului prin mijloace automate – module cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a), informații precum: adresa IP, sistemul de operare, navigatorul de internet, anunțurile pe care ați dat click, locația, paginile web pe care le accesați pe website-ul nostru, în vederea administrării sistemului. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu identifică direct o anumită persoană. Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru.

 1. SCOPURILE PRELUCRĂRII

DAIKOKUTEN SRL prelucrează prin intermediul website-ului date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTERPERSONAL

DAIKOKUTEN S.R.L. prelucrează date cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor societății noastre. Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi șterse sau distruse.

Informațiile colectate de cookies sunt prelucrate atâta timp cât sunt necesare pentru realizarea scopurilor mai sus menționate și sunt stocate timp de 12 luni de la data ultimei activități sau interacțiuni pe site efectuate de dumneavoastră, în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

 1. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, DAIKOKUTEN S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul website-ului, precum furnizori de servicii IT (mentenanță, găzduire web, dezvoltare software), furnizorii de servicii de contabilitate, de arhivare, de servicii juridice, ori la solicitarea organelor fiscale sau altor autorități competente de control ale statului, în baza și limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, în conformitate cu prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
 2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
 3. (iii) DAIKOKUTEN S.R.L., nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

De asemenea, beneficiați de dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: București, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-20 Sector 1 sau prin e-mail la: anspdcp@dataprotection.ro ori instanțelor competente pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și pot fi exercitate de către dumneavoastră în orice moment.

 1. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

DAIKOKUTEN SRL pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri.

Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu.

Restricționăm accesul la datele dumneavoastră personale, accesul fiind limitat strict doar la acei angajați care trebuie să cunoască acele informații pentru a vă oferi serviciile solicitate. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța și menținerea confidențialității și securității datelor cu caracter personal și informațiilor dumneavoastră.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea securității datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări materiale sau nemateriale pentru dumneavoastră (de exemplu: furt de identitate, frauda sau pierdere financiară, discriminare), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere despre incidentele de utilizare incorectă sau incursiuni neautorizate în site-ul www.daikokuten.ro.

 1. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

 

 1. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la adresa sediului social al societății DAIKOKUTEN S.R.L. din Arad, str. Elena Ghiba Birta, nr. 13, jud. Arad sau prin e-mail la:  office@daikokuten.ro.

Versiune actualizată la: 03.12.2021.

Comments are closed.