Echipa
de specialiști
GDPR

Daikokuten

are ca principale obiective:

analiza și implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate în conformitate cu prevederile GDPR, în ceea ce privește prelucrarea datelor sau a categoriilor de date cu caracter personal, DPO în vederea asigurării consultanței de specialitate și a unei legături permanente cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, actualizări privind modificările legislative interne si internaționale în ceea ce privește datele cu caracter personal precum și adaptarea procedurilor interne la cerințele Regulamentului European, pregătirea persoanelor din cadrul societății care prelucrează date cu caracter personal, asistență în ceea ce priveşte respectarea prevederilor GDPR.


Mai multe detalii

DAIKOKUTEN

Protecția datelor
cu caracter personal